Záhorie patrí k naším obľúbeným destináciam a kedykoľvek je to možné, veľmi radi sa vydávame do týchto končín. Buď na huby, alebo len tak na prechádzku do borovicových lesov, ale hlavne za pieskovou exotikou. Málokto by totiž povedal, že práve takýto kus zeme sa nachádza i u nás.

Text Soňa Hrúziková, foto Zuzana Mitošinková

viate_piesky_01Približne v strede cesty medzi Lakšárskou Novou Vsou a Plaveckým Mikulášom vás privíta púštna krajina. Stáli sme na vrchole pieskovej duny, pod ktorou sme objavili mokraď s rušným životom jej drobných obyvateľov, pri neďalekých kríkoch ležal na zemi muž s fotoaparátom striehnuci na vzácneho chrobáka. Jediným rušivým prvkov bola len partia na štvorkolkách, ktorá brázdila duny.

Šranecké piesky, ako sa táto oblasť volá, spolu s neďalekým Bežniskom patria do sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000. Viate piesky sa tu nachádzajú na rozlohe vyše 570 km2. Piesok na Záhorie privial vietor z rieky Moravy v období pleistocénu, významného obdobia striedania ľadových a medziľadových dôb (2,6 milióna až 10 000 p. n. l.).

viate_piesky_02 viate_piesky_03VZÁCNA FLÓRA A FAUNA

Pieskové duny, borovicové lesy a vodné plochy poskytujú ideálne miesto pre život mnohým chráneným druhom. Vďaka rozmanitosti biotopov sú na pomerne malom území susedmi rastliny a živočíchy, ktoré by inak o sebe ani netušili. Hemží sa to tu vzácnymi druhmi motýľov, chrobákmi, kobylkami a koníkmi, v piesku možno nájsť i mravcolevy. Každú chvíľu sa pred nami rozbehla naša najväčšia jašterica – jašterica zelená. Svoj domov v piesku na Záhorí našli aj užovky a z mokradí sa ozývajú žaby. Nad piesčitou krajinou zavše preletí ohrozený dudok chochlatý, lelek európsky či pestrofarebný včelárik zlatý. Večer zase návštevníkom môže robiť spoločnosť jedenásť druhov netopierov. Z rastlín sa tu vyskytujú najmä pieskomilné druhy. A neodmysliteľnou súčasťou tohto kúta Slovenska sú borovice.

viate_piesky_04 viate_piesky_05viate_piesky_06 Viate piesky sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Záhorie a počas vojenských cvičení slúžia ako dopadové plochy – strelnice. Môže sa to zdať ako paradox, no vojenská činnosť prispieva k ochrane tohto územia. Tým, že sa tu nemôže vo veľkom stavať, ťažiť drevo či pestovať poľnohospodárske rastliny, toto územie si dlhodobo zachováva svoj pôvodný charakter a flóra i fauna tu má napriek občasným treskom pleskom presne to, čo potrebuje.

V minulosti bolo na vstup do priestorov Vojenského obvodu Záhorie potrebné povolenie, dnes sem návštevníci môžu vstupovať voľne – ak práve neprebieha vojenské cvičenie, samozrejme. Tie sú však dopredu plánované a ich harmonogram je pravidelne aktualizovaný na stránke ministerstva obrany. Cez víkendy návštevníkom väčšinou nič nebráni užiť si kúsok záhorskej exotiky.

viate_piesky_07 viate_piesky_09 viate_piesky_040